Vad är E-visum/gruppvisum

Alla resenärer till Kina måste ha ett giltig visum innan inresa till Kina, detta gäller alla resenärer oavsett ålder.

E-visum/gruppvisum är ett visum till Kina som man ansöker om helt via internet, inga dokument behövs skickas per post.

För att kunna ansöka om E-visum måste minst två personer resa tillsammans, visumet kallas därför ofta för gruppvisum men har inget med gruppresor att göra. Avresa och hemresa måste ske tillsammans för samtliga personer listade på visumet.

Det kinesiska E-visumet är ett turistvisum (klass L) och alla sökande står listade i det utfärdade visumet med visumetiketten påklistrad på dokumentet (ej inklistrat i passet). Du måste ha passet och visumet tillsammans, även inom Kina för att t.ex. visa ditt visum vid incheckning på hotell etc.

Förklaring till E-visum/gruppvisum

E-visum/Gruppvisum – Inget nytt

E-visum har, fast i en mer restriktiv form, funnits i många år. Det officiella/rätta namnet för denna form av visum är ”gruppvisum”. Gruppvisum kan utfärdas av två kinesiska myndigheter. Den ena myndigheten är  kinesiska ambassader/konsulat. Den andra kinesiska myndigheten, Bureau of Exit and Entry Administration Ministry of Public Security P.R.C., kan också utfärda gruppvisum. Det gruppvisum/E-visum som Kina Visum Online säljer är utfärdat av Bureau of Exit and Entry Administration Ministry of Public Security P.R.C. Krav för detta gruppvisum är att antalet resenärer behöver vara minimal två personer istället för fem resenärer som är ett krav från ambassader.

I Norden utfärdar kinesiska ambassaden/konsulat inte längre gruppvisum, däremot utfärdar t.ex. Ambassaden i Storbritannien och även Ambassaden i USA denna typ av visum. Därutöver skriver även officiella kinesiska myndighetssidor om gruppvisum.

Det gruppvisumet, beskrivet ovan, utfärdas på ett separat dokument istället för en visumetikett inklistrat i passet. Detta kan man läsa om på officiella kinesiska myndighetssidor.

Kina Visum Online – en samarbetspartner för E-visum/gruppvisum

Vi har dock döpt om detta gruppvisum till E-visum för att inte besökare ska tro att detta visum har något med gruppresor att göra samt att man kan söka visumet online. Namnet E-visum är helt enkel ett mer modernt och marknadsmässigt bättre namn än gruppvisum.